لزوم تاسیس اداره کل میراث فرهنگی جنوب کرمان

به گزارش پایگاه خبری میونچیل، نادر علیدادی، رئیس پایگاه تاریجی جنوب کرمان در گفتگو با مهر اظهارداشت: تمدن "ارت" کنارصندل مربوط به جنوب استان کرمان یکی از غنی ترین و قدیمی ترین تمدنهای کهن در ایران به شمار می شود و به دلیل کمبود اعتبار و برخی نگاههای خاص در مدیریت میراث فرهنگی در گذشته هم اکنون کار کاووش در این مناطق تعطیل شده است. وی افزود: یکی از مظاهر ویژه این تمدن گستردگی حوزه تمدنی است بطوریکه از کناره رودخانه هلیل و کنار صندل تا دشتهای جنوب کرمان و منطقه جازموریان می توان در این خصوص آثاری را یافت.علیدادی ادامه داد: تمدن و آثار تاریخی به جای مانده از گذشتگان دارای غنای بسیار بالایی در جنوب کرمان است که بررسی و مطالعه در آن نیاز به توجه ویژه مسئولان میراث فرهنگی دارد.

اداره کل میراث فرهنگی در جنوب کرمان تاسیس شود

اما این توجه ویژه در جنوب کرمان و با وجود تمام داشته هایش معنی ای بیشتر از تخصیص اعتبار به جنوب استان کرمان دارد، نکته قابل توجه اینکه جنوب کرمان که بار سنگین تمدن "ارت" را به دوش می کشد و نیاز به مدیریت منسجم منطقه ای دارد.در حالیکه اکثر ادارات جنوب استان کرمان طی سالهای اخیر مستقل شده اند و به صورت شمال و جنوب کرمان اداره می شود جای دارد مسئولان میراث فرهنگی هم نگاه جزء نگر و محلی به این منطقه را تغییر دهند و با راه اندازی اداره کل میراث فرهنگی جنوب کرمان خلاء مدیریتی و انسانی موجود در جنوب کرمان را از بین ببرند.

/ 0 نظر / 22 بازدید