مدیر روابط عمومی جهاد کشاورزی جنوب کرمان منصوب شد

ابوالحسن پیرنیا به عنوان مدیر روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان منصوب شد.طی حکمی از سوی سید یعقوب موسوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان ابوالحسن پیرنیا به عنوان رئیس جدید روابط عمومی این سازمان معرفی شد.پس از نزدیک به دو سال سکوت خبری در پرخبرترین مرکز در جنوب کرمان، امید است با این انتصاب اطلاع‎رسانی در سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان جان تازه‎ای به خود بگیرد.پیرنیا پیش از این مدت پنج سال مسئولیت روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان فعالیت کرده است.همچنین وی ریاست اداره زراعت و باغبانی جهاد کشاورزی شهرستان جیرفت و مرکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی دریاچه، مدیر مسئولی نشریه داخلی بهار نارنج، سردبیری هفته‎نامه سراسری آوای هلیل، بازرسی انجمن عکاسی جنوب کرمان و نایب رئیسی روابط عمومی منطقه سه کشور را در سابقه کاری خود دارد.با توجه به کشاورزی بودن منطقه جنوب کرمان و همچنین لزوم معرفی ظرفیت‎های کشاورزی جنوب کرمان در کنار لزوم انعکاس مشکلات موجود امیدواریم این امر خطیر توسط وی به نحو احسن انجام شود.
/ 0 نظر / 67 بازدید