روسیه مشتری محصولات ارگانیک کشاورزی جنوب کرمان

تولید انواع محصولات کشاورزی به خصوص در جنوب استان کرمان زمینه را برای صادرات محصولات کشاورزی به بازارهای هدف فراهم کرده است به گونه ای که بخشی از این محصولات به بازارهای مصرف کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و اروپا ارسال می شود اما طی ماههای اخیر تحولی در زمینه صادرات محصولات کشاورزی در جنوب کرمان ایجاد شده و دریچه صادرات به روسیه به صورت خاص باز شده است.

تولید محصولات خارج از فصل به دلیل وجود آب و هوای معتدل در جنوب کرمان و حاصلخیزی خاک در فصلهای مختلف سال زمینه را برای تولید همیشگی محصول در مزارع استان کرمان فراهم کرده است و همین امر توجه تجار عرب و روس را به خود جلب کرده است.

نکته قابل توجه ارگانیک بودن بسیاری از محصولات در جنوب کرمان است و در نهایت همین مزیتها بازارهای بین المللی را به سمت تولید کنندگان این بخش از استان کرمان سوق داده است به گونه ای که هیئتهای مختلف تجاری بین المللی این روزها از پتانسیلهای کشاورزی استان کرمان و به خصوص جنوب کرمان بازدید می کنند.

پس از تحریمهای غرب علیه روسیه و عدم تامین بازار میوه و تره بار این کشور از سوی کشورهای اروپایی هم اکنون روسیه به دنبال افتتاح بازارهای جدید و پایدار در منطقه است و در این زمینه اقدامات گسترده ای آغاز کرده که استان کرمان نیز باید بتواند با ایجاد جذابیت و تامین نیاز این کشور نیازهای روز این بازار مصرف روسیه را فراهم کند.

راه اندازی فرودگاه جیرفت که پس از چندین سال صورت گرفته است زمینه فرود هواپیماهای باری پهن پیکر برای صادرات روزانه محصولات کشاورزی را در منطقه جنوب کرمان فراهم کرده است با این وجود توجه به بسته بندی و درجه بندی صحیح محصولات کشاورزی و افزایش تولیدات ارگانیک در این منطقه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

/ 0 نظر / 62 بازدید