جیرفت از پر ترددترین محورهای کشور است

ردیف

نام محور

استان

مجموع تردد در محور

1

آزاد راه کرج - تهران

البرز

110723

2

آزاد راه تهران- کرج

البرز

96282

3

آزاد راه قزوین - کرج

البرز

73238

4

آزاد راه کرج- قزوین

البرز

62349

5

جیرفت - بندرعباس

هرمزگان

59353

6

بندرعباس - جیرفت

هرمزگان

46030

7

جاجرود- تهران

تهران

40732

8

کرج- ماهدشت

البرز

36491

9

پردیس- تهران

تهران

34615

10

ایلخچی- تبریز

آذربایجان شرقی

33959

/ 0 نظر / 21 بازدید