خرمای زودرس میونچیل وارد بازار شد.

 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جیرفت گفت: محصول خرمای این شهرستان در سه فصل زمانی به بازار عرضه شود.سیفی افزود: خرمای زودرس (رطب) ، خرمای میان رس و خرمای دیررس در فواصل زمانی متفاوت وارد بازار مصرف می شوند.وی ، المهتری ، خنیزی ، شکری و نگار را از جمله ارقام زودرس خرما در جیرفت عنوان و خاطرنشان کرد: یک ماه مانده به فصل برداشت محصول خرمای جیرفت ، ارقام زودرس که نخستین آنها المهتری است ، به صورت تازه خوری وارد بازار مصرف می شود.شیرین ، خوش رنگ و درشت بودن از ویژگی های رطب تازه ی جیرفت است ، این را ربابه خانم ، صاحب یک غرفه در بازار شهرداری می گوید.رطب هایش را از باغ های نخیلات میونچیل به بازار آورده است.نگار رقمی از رطب تازه جیرفت ، خوش خوراک و کمی درشت تر از سایر ارقام سر خال مضافتی ، ترکیبی از قرمز و مشکی با طبعی گرم و المهتری ، این ریز خرمای خوش طعم جیرفتی ، نخستین رطب های زودرسی هستند که بازار جیرفت را قُرُق می کنند.رییس مرکز خدمات جهاد کشاورزی دریاچه در میانچیل گفت: بیش از هزار و ۵۰۰ هکتار از نخلستان های میانچیل آماده ی برداشت خرمای میان رس هستند.ابوالحسن پیرنیا افزود: مرغوبیت خرمای میانچیل جیرفت بی نظیر و طعم رطبهای تازه خورشان به شیرینی میهمانوازیشان است.

/ 0 نظر / 48 بازدید