ایجاد هزار هکتار گلخانه مدرن در مدت زمان پنج ساله

 

به گزارش پایگاه خبری میونچیل،مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه شبکه تعاون روستایی، تشکیلات گسترده ای است، افزود: این شبکه در سطح کشور پنج میلیون نفر عضو مستقیم دارد که با احتساب خانواده آن ها 30 میلیون نفر عضو این جمعیت هستند.وی بیان کرد: 30 اتحادیه تعاونی روستایی و کشاورزی استانی، 300 اتحادیه شهرستانی در سطح کشور فعالیت دارند.وی گفت: 10 هزار فروشگاه با 2.5 میلیون تن ظرفیت انباری و حدود 20 هزار پرسنل در اتحادیه تعاونی روستایی و کشاورزی در کشور فعالیت دارد.

محمدرضا رییسی نژاد  بیان کرد: توزیع نهادهای کشاورزی، خرید و فرروش محصولات تولیدی، خرید محصولات توافقی و خرید تضمینی محصولات کشاورزی از وظایف این شبکه محسوب می شود.

وی بیان کرد: در راستای تغییر الگوی کشت و ایجاد اشتغال در مدت زمان پنج ساله هزار هکتار گلخانه مدرن که مورد تایید فائو نیز قرار دارد در جنوب کرمان احداث می شود.

رییسی نژاد با بیان اینکه برای احداث هر هکتار از گلخانه های مدرن مورد تایید فائو بیش از 10 میلیارد ریال اعتبار نیاز است، تصریح کرد: این مجموعه گلخانه ای باید از محل دریافت تسهیلات بانکی احداث شود که در هر دوره برداشت 700 تن محصول تولید می شود.

وی با بیان اینکه اجرای این گلخانه ها علاوه بر اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی نقش موثری در تولید محصولات ارگانیک دارد، افزود: شرایط مساعد آب و هوایی جنوب کرمان زمینه استفاده از سموم و کودهای شیمیایی را به حداقل می رساند. 

رییس نژاد با بیان اینکه جنوب استان کرمان بویژه شهرستان جیرفت قطب کشاوری محسوب می شود، گفت: باید با کمک استاندار و فرمانداران زمینه توسعه صادرات محصولات کشاورزی را در دستور کار قرار دهیم.

/ 0 نظر / 16 بازدید