رزمایش بزرگ گردان های بیت المقدس شهرستان جیرفت،

رزمایش دفاع از کوی و برزن به استعداد ۹ گردان بیت المقدس از روز پنجشنبه 14 اسفند ماه به مدت دو روز برگزار شد و در این مدت بسیجیان به تمرین دفاع از کوی و برزن پرداختند و طی آن گردان های مختلف با اجرای تاکتیک های عملیاتی و رزمی، قابلیت و توانمندی خود را برای اجرای تصمیمات و برنامه های دفاعی و امنیتی به نمایش گذاشتند.

/ 0 نظر / 72 بازدید