هدف شبکه‌های ماهواره‌ای تغییر الگوی نگرشی و رفتاری خانواده‌ها

 

هدف شبکه‌های ماهواره‌ای تغییر الگوی نگرشی و رفتاری خانواده‌ها می‌ باشد این برنامه‌ها قصد دارند نوع تفکر و بینش سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ما را تغییر دهند و مصرف‌گرایی را میان تماشاگرانشان نهادینه کنند. این نوع شبکه‌ها ابتدا مغز مخاطبان خود را تسخیر و در ادامه آنچه خود دوستدارند را به آنها القا می‌کنند. شبکه‌های ماهواره‌ای به دنبال کانالیزه کردن جریان‌های فرهنگی هستند به این معنی که تمام جویبارهای کوچک فرهنگی به رودخانه اصلی که جهان‌بینی آنهاست منتقل شوند. اینها پیروانمکتب مک لوهان هستندکه قصد دارند زبان، گفتار بینش‌های خرده‌فرهنگ‌ها را تغییر دهند و به سمت فرهنگآنگلا ساکسون غرب ببرند. القائات شبکه‌های ماهواره به مخاطبان خود تا حدی زیاد تأثیرگذار است که به هیچ عنوان نمی‌توان ادعا کرد بزرگسالان از آسیب‌های آن مصون هستند و تنهاباید نوجوانان و جوانان را در این خصوص واکسینه کرد. البته خطربرنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای برای کودکان و نوجوانان به مراتب بیشتر است، چرا که آنان با تفکرات احساساتی و دور از تعقل، به تماشای برنامه‌ها می‌پردازند، لذا تصاویر ارائه شده توسط این شبکه‌ها در ذهن کودکان نقش بسته و برای آنها الگو می‌شودو این گونه است که صاحبان برنامه‌های ماهواره‌ای به هدف خودشان که همان تأثیرگذاشتن در دیدگاه و تفکر کودکان است دست می‌یابند. سریال‌های ماهواره‌ای عاملی در تحول بسیاری ازخانواده‌های ایرانی می باشد : زمانی که اعضای خانواده ساعت‌ها به مشاهده برنامه‌های مختلف ماهواره از جمله سریال‌های خانوادگی می‌پردازند،‌ رعایت بسیاری ازارزش‌ها از جمله حریم میان زن و مرد برای آنها کمرنگ می‌شود؛ هم‌اکنون دختران وپسران جوان تحت تأثیر شبکه‌های ماهواره‌ای خیلی راحت با یکدیگر ارتباط برقرارمی‌کنند، به گونه‌ای که شاهد افزایش ارتباطات نامشروع خانوادگی هستیم و ارزش‌های خانوادگی که در پناه آن ارتباطات میان زن و مرد نامحرم محدود می‌شد، کنار گذاشته شده است. وبا توجه به اینکه نخستین پایه‌های تربیتی یک جامعه در خانواده شکل می‌گیرد، وقتی نخستین نهاد تربیتی جامعه دچار تحول شد، تبعات منفی بسیاری را با خود به همراهخواهد داشت؛ تشکیل خانواده و زندگی زن و مرد در کنار هم بدون ازدواج یکی ازآسیب‌های شبکه‌های ماهواره‌ای در جامعه است. ماهواره در جامعه ما باعث فاصله گرفتن اعضای خانواده از یکدیگر شده است. به طور کلی خیانت، دوستی های نادرستو نامتعارف بین زنان و مردان حتی بین متاهلان، ایجاد عشق های مثلثی، روابط نامشروع و … از تبعات ورود ماهواره به جامعه ایرانی است. 

/ 0 نظر / 33 بازدید